Change Language
Friday Sep 22, 2023
Logo

पुंजी ब्यबस्था

यस कम्पनीको अधिकृत पुँजी रु.२० करोड र जारी पुँजी रु. १० करोड रहेको छ । जारी पुँजी रु. १० करोड मध्ये सरकारलाई ५२% (रु.५ करोड २० लाख) र नीजि क्षेत्रलाई ४८% (रु. ४ करोड ८० लाख) शेयर जारी गरिने प्रावधान रहेको  छ । चुक्ता पुंजी मध्ये नेपाल सरकार तर्फको ५,२०,००,०००।– चुक्ता भै सकेको र नीजि क्षेत्रको लागि हाल सम्म शेयर जारी गरिएको छैन । कम्पनीको ५२% सरकारी शेयर मध्ये भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय १८%, वन विभाग र कृषि विभाग क्रमशः १७%÷१७% का दरले हिस्सेदार रहेका छन् । यी सवैमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको सहभागिता रहेको छ ।

News and Press

जोडिएको रहनुहोस्

न्युजलेटर

नयाँ अद्यावधिकहरू प्राप्त गर्न हाम्रो मेलिङ सूचीको सदस्यता लिनुहोस्!