Logo
कम्पनीको विभिन्न योजना कार्यालयहरुमा साविक

कम्पनीको विभिन्न योजना कार्यालयहरुमा साविक

कम्पनीको विभिन्न योजना कार्यालयहरुमा साविक कम्पनीको विभिन्न योजना कार्यालयहरुमा साविक नेपाल प...

चालु आ. व. २०७१।०७२ मा कम्पनीबाट रु.१३,७२,५०,०००।– को घडेरी विक्री

चालु आ. व. २०७१।०७२ मा कम्पनीबाट रु.१३,७२,५०,०००।– को घडेरी विक्र...

चालु आ. व. २०७१।०७२ मा कम्पनीबाट रु.१३,७२,५०,०००।– को घडेरी विक्री चालु आ. व. २०७१।०७२...

विपन्न तथा असहाय परिवारहरु

विपन्न तथा असहाय परिवारहरु

विपन्न तथा असहाय परिवारहरुलाई विपन्न तथा असहाय परिवारहरुलाई स्थानिय प्र.जि.प्र.ज्यध्रको अध्यक...

कम्पनीको प्रगति र सामाजिक क्षेत्रमा कम्पनीबाट भएको योगदान

कम्पनीको प्रगति र सामाजिक क्षेत्रमा कम्पनीबाट भएको योगदान

योजना कार्यालयहरुमा संचालित आवास तथा बजार क्षेत्रहरुमा पध्रर्वाधारयुक्त घडेरीहरु विक्री वितरण गर्ने कार्य भईरहेको छ ।...

Image

News and Press

जोडिएको रहनुहोस्

न्युजलेटर

नयाँ अद्यावधिकहरू प्राप्त गर्न हाम्रो मेलिङ सूचीको सदस्यता लिनुहोस्!