Logo

राष्ट्रिय आवास कम्पनि लिमिटेड

अन्तिम लगइन: Sunday, 04 June 2023, 02:01 am

कम्पनीको विभिन्न योजना कार्यालयहरुमा साविक

कम्पनीको विभिन्न योजना कार्यालयहरुमा साविक

कम्पनीको विभिन्न योजना कार्यालयहरुमा साविक कम्पनीको विभिन्न योजना कार्यालयहरुमा साविक नेपाल पुनर्वास कम...

चालु आ. व. २०७१।०७२ मा कम्पनीबाट रु.१३,७२,५०,०००।– को घडेरी विक्री

चालु आ. व. २०७१।०७२ मा कम्पनीबाट रु.१३,७२,५०,०००।–...

चालु आ. व. २०७१।०७२ मा कम्पनीबाट रु.१३,७२,५०,०००।– को घडेरी विक्री चालु आ. व. २०७१।०७२ मा कम्पनीब...

विपन्न तथा असहाय परिवारहरु

विपन्न तथा असहाय परिवारहरु

विपन्न तथा असहाय परिवारहरुलाई विपन्न तथा असहाय परिवारहरुलाई स्थानिय प्र.जि.प्र.ज्यध्रको अध्यक्षताको समि...

कम्पनीको प्रगति र सामाजिक क्षेत्रमा कम्पनीबाट भएको योगदान

कम्पनीको प्रगति र सामाजिक क्षेत्रमा कम्पनीबाट भएको...

योजना कार्यालयहरुमा संचालित आवास तथा बजार क्षेत्रहरुमा पध्रर्वाधारयुक्त घडेरीहरु विक्री वितरण गर्ने कार्य भईरहेको छ ।

योजना कार्यालय श्रीखण्डपुर काभ्रेको जरुरी सूचना

योजना कार्यालय श्रीखण्डपुर काभ्रेको जरुरी सूचना

सूचना ! सूचना !! सूचना !!! राष्ट्रिय आवास कम्पनी लि. अन्तर्गत संचालित श्रीखण...

मौजुदा सुची दर्ता सम्बन्धी सुचना ।

मौजुदा सुची दर्ता सम्बन्धी सुचना ।

सूचना प्रकाशित मिति: २०७७/०४/२५ यस कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयको लागि आ.व.२०७८/०७९ मा आवश्यक पर्ने तपशिल बमोजिमका...

Image